Návrhom  na  uzavretie  Kúpnej  zmluvy  je  umiestnenie  ponúkaného  tovaru  Predávajúcim  na stránky internetového obchodu.

Kupujúci  si  tovar  objednáva  kliknutím na tlačidlo s obrázkom košíka – košík je umiestnený po pravej strane kúpnej ceny “. Ďalším krokom pri objednaní tovaru jeprihlásenie sa registrovaného Kupujúceho  zadaním jeho emailovej adresy a hesla. V prípade, že Kupujúci nie je v systéme e-shop Mont Clean zaregistrovaný, bude muumožnené vytvoriť si nový zákaznícky účet.

Kupujúci je oprávnený objednať tovar aj bez predchádzajúceho vytvorenia zákazníckeho účtu.

Po zadaní fakturačnej a dodacej adresy tovaru si Kupujúci zvolí spôsob platby za tovar v súlade s bodom 4.2 a spôsob zaslania tovaru v súlade s bodom 5.2 VOP. Následne Kupujúci pri ukončení objednávky záväzne potvrdí objednanie tovaru.

Po záväznom potvrdení objednávky tovaru zo strany Kupujúceho a zaslaním potvrdenia objednávky vo forme e-mailovej  správy na e-mailovú adresu, ktorú zadal Kupujúci pri objednávaní tovaru, zo strany Predávajúceho, sa kúpna zmluva považuje za uzavretú.

Na e-mailovú adresu Kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

V prípade, ak sa objednaný tovar nachádza na sklade Predávajúceho, odoslanie tovaru sa uskutoční v deň záväzného uzavretia kúpnej zmluvy, alebo v deňnasledujúci po dni, v ktorom bola kúpna zmluva záväzne uzavretá.

Ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, Predávajúci je povinný objednávku Kupujúceho splniť do 30 dní od jej doručenia. Splnením objednávky sa rozumie dodanietovaru riadne a včas v súlade s bodom 5.8 VOP.

Objednávkou tovaru kupujúci vyhlasuje, že bol oboznámený so znením VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Všetky  ceny  tovarov  Predávajúceho  vychádzajú  z  katalógového  cenníka  Predávajúceho, aktuálne  vydaného  a zverejneného  na  internetových  stránkach Predávajúceho,  a  ak  nie  je uvedené inak, sú uvedené v mene EUR a zahŕňajú príslušnú sadzbu DPH v súlade s platnou právnou úpravou.

Dodanie tovaru je podmienené zaplatením Kúpnej ceny tovaru. Kupujúci je povinný zaplatiť predajnú cenu tovaru v plnom rozsahu, pričom je oprávnený zvoliť si jednu z troch spôsobov úhrady – platbou na dobierku, prostredníctvom prevodu na účet, hotovostnou platbou (vzťahuje sa iba pre osobný odber) alebo prevodom na účet kreditnou kartou - terminálom (vzťahuje sa iba pre osobný odber). V prípade platby na dobierku je predajnú cenu dodaného tovaru Kupujúci  povinný  zaplatiť  v hotovosti,  a to  pri prevzatí  tovaru.  Ak  si  Kupujúci  zvolí  platbu prostredníctvom kreditnej karty, úhrada sa považuje za vykonanú okamihom pripísania platby na určený bankový účet.

Kupujúci obdrží ku každej zásielke faktúru v tlačenej podobe.

#!/usr/bin/perl
Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom zariadení. Kliknutím na tento odkaz môžete zistiť viac. OK